Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Felsefe Tarihi, felsefenin ne olduğundan nasıl geliştiğine, çeşitli felsefe öğretilerinin ortaya çıkışından, bu öğretilerin ayrımlarına kadar bir dizi felsefi soru ve sorunu varlık, bilgi ve değer açısından değerlendiren, çok yönlü ve çok boyutlu bir araştırma içeriğine sahiptir. Bu çok boyutlu ve çok yönlü içerik felsefe derslerinin başlangıcında verilir. Zira bu içerik olmaksızın felsefenin yapılması mümkün değildir. Başka türlü söylersek felsefeyi öğrenmenin, yani bilgi, varlık ve değer alanlarında rasyonel, objektif, şümullü, tutarlı düşünmenin ya da müstakil düşünceli bir filozof olabilmenin yolu felsefe tarihini incelemekten geçer. Ancak felsefe tarihi mevcut filozofların ya da felsefi akımların ansiklopedik olarak bir araya getirilmesi ve aktarılması değildir. O, felsefenin mahiyetinden tutun da, neyin felsefe-içi neyin felsefe-dışı sayılacağına değin bir dizi kuramsal/felsefi sorunları inceleyen, filozofların metinlerini tarihsel toplumsal koşulları açısından değerlendirilen, onların benzerlik ve ayrımlarını ortaya koyan hem içerik hem de bir alandır. Bu alan, felsefede ortaya çıkan soru ve sorunları belirli özgül yöntemlerle değerlendirmeyi ve bu değerlendirmeleri sonuçları bakımından sistematikleştirmeyi hedefler. 
 
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 
. Öğr. Dr. Necmiye YÜKSEL
Tel: +90 464 214 11 20/4740
E-Mail: necmiye.yuksel@erdogan.edu.tr

Akademik Kadro

Öğr. Gör. Necmiye YÜKSEL
Arş.Gör. Ömer Faruk KARAKÖSE