Eğitim ve Öğretim Komisyonu

Doç. Dr. BAYRAMALİ NAZIROĞLU (Başkan)
Doç. Dr. HACİ YUSUF ACUNER (Üye)
Arş. Gör. ŞEYMA TURAN (Üye)
Arş. Gör. SÜMEYYE ŞEN (Üye)