Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

Dinlerin inanç sistemlerini, İbadet şekillerini ve kurumlarını, içtimâî tezâhürlerini, bunların zamanla hangi sosyal şartlara bağlı olarak değişme gösterdiklerini ve bu değişimin sosyal sınıflarla ilişkilerini, dinî grup ve cemaatleri inceler.
 

Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Erol SUNGUR
Tel: +90 464 214 11 20 / 4725
E-Mail: erol.sungur@erdogan.edu.tr


Akademik Kadro
Dr. Öğr. Üyesi Erol SUNGUR
Arş. Gör. Esra TUYSUZ