Din Psikolojisi Anabilim Dalı

Dinî bakımdan insan ruhunda yaşanan gerçekleri, insanın çeşitli tezâhürlerle dışa yansıyan dinî hayatını ve davranışlarını, dini hayatın diğer ruhî olaylarla münasebetlerini kendine özgü yöntem ve tekniklerle anlayıp açıklamaya çalışır.
Din psikolojisi, dini yaşantıların çeşitleri ve boyutları, dini yaşantıların nedenleri, dini inançlar, yaşam boyu dini inançlarda görülen değişimler, dinin yararları ve bedelleri, dua etme, davranışlar üzerinde dini etkileri, sıkıntılı zamanlarda başvurulan bir baş etme yöntemi olarak dini inançlar, din değiştirme, dini adanma, kişisel dini yaşantılar din ile ruh sağlığı ve genel iyilik hali ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiler, din ve psikoterapi, psikoterapide manevi yaklaşım, farklı dinden insanlarla psikoterapi, dini inançların gelişiminde sosyal, bağlamsal ve kültürel faktörler, din ve önyargı, din ve kimlik, din ve kendini gerçekleştirme, din ve duygular, din ve evlilik uyumu gibi pek çok konuyu ele almaktadır.


 
Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Faruk KARACA
Tel: +90 464 214 11 20 / 4705
E-Mail: faruk.karaca@erdogan.edu.tr

Akademik Kadro

Prof. Dr. Faruk KARACA