Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ERKAN (Başkan)
Doç. Dr. Haci Yusuf ACUNER
Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAPLAN

Öğr. Gör. Dr.  Emine Enise YAKAR
Arş. Gör. Yaşar Emrah KOŞDAŞ

Fak. Sek. Yusuf KAR