Birim Kalite Komisyonu


Dr. Öğr. Üyesi Ümit ERKAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAPLAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ
Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Fak. Sek. Yusuf KAR