Bilimsel Araştırmalar ve Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Ali KUMAŞ- Dekan Yardımcısı (Başkan)
Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emine BATTAL - Üye
Dr. Öğr. Üyesi İmran ÇELİK - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman ACER - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ - Üye
Araş. Gör. İrfan KARADENİZ - Üye
Araş. Gör. Yaşar Emrah KOŞDAŞ - Üye
Araş. Gör. Ersin ÇELİK - Üye
Ahmet Hamdi AKARSU - Öğrenci Temsilcisi