Ayrılan Hocalarımız

1-Yrd. Doç. Dr. Nihat DALGIN (İslam Hukuku), 1997 yılında Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat Fakültesine geçmiştir.
2-Yrd. Doç. Dr. Yaşar DÜZENLİ (Tefsir), 1998 yılında Orhangazi Ü. İlahiyat Fakültesine geçmiştir.
3-Ar. Gör. Yusuf SUİÇMEZ (Hadis), 1998 yılında Fakültemizden ayrılmıştır.
4-Öğr. Gör. İbrahim DAYIOĞLU (Tefsir/Kıraat), 1999 yılında emekli olmuştur.
5-Ar. Gör. Faruk BOZGÖZ (Arap Dili ve Belagatı), 2000 yılında Dicle Ü. Fen Edebiyat Fakültesine geçmiştir.
6-Arş. Gör. Abdülhamit RAMAZANOĞLU (İslam Hukuku), 2000 yılında Fakültemizden ayrılmıştır.
7-Öğr. Gör. Şaban KONDİ (Tefsir/Kıraat), 2001 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına geçmiştir.
8-Arş. Gör. M. Mansur UZUN (Arap Dili ve Belagatı), 2002 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına geçmiştir.
9-Öğr. Gör. Zeki KANDEMİR (İslam Tarihi), 2002 yılında Ankara Büyük Şehir Belediyesine geçmiştir.
10-Arş. Gör. Duran TERZİ (İslam Hukuku), 2003 yılında öğretmenliğe geçerek Almanya’ya gitmiştir.
11-Okt. İbrahim İSLAMOĞLU (Arap Dili ve Belagatı), 2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığına geçmiştir.
12-Öğr. Gör. Mustafa GÖNAN, 13/b-4 göre Fakültemize görevlendirilmiş olan Gönan, 2003 tarihinde KTÜ Fatih Eğitim Fakültesindeki görevine geri dönmüştür.
13-Arş. Gör. Harun KAHVECİ,13/b-4 göre Fakültemize görevlendirilmiş olan Kahveci, 2004 tarihinde KTÜ Fatih Eğitim Fakültesindeki görevine geri dönmüştür.
14-Doç. Dr. Yunus MACİT (Hadis), 2008 yılında Ondokuz Mayıs Ü. Eğitim Fakültesi’ne (DKAB) geçmiştir.
15-Doç. Dr. H. Ahmet ÖZDEMİR (İslam Tarihi), 2009 yılında Selçuk Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesine geçmiştir.
16-Yrd. Doç. Dr. Cengiz BATUK (Dinler Tarihi), 2009 yılında Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat Fakültesine geçmiştir.
17-Doç. Dr. Mustafa ALICI (Dinler Tarihi), 2011 yılında Erzincan Ü. İlahiyat Fakültesine geçmiştir.
18-Doç. Dr. Kemal YILDIZ (İslam Hukuku), 2011 yılında Marmara Ü. İlahiyat Fakültesine geçmiştir.
19-Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK (Din Psikolojisi), 2011 yılında  Uludağ Ü. Eğitim Fakültesine geçmiştir.
20-Doç. Dr. Ömer Faruk YAVUZ (Tefsir) 2012 yılında Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi’ne geçmiştir.
21-Prof. Dr. Ahmet KOÇ (Din Eğitimi) 2012 yılında Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi’ne geçmiştir.
22-Prof. Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI (Hadis) 2012 yılında emekli olmuştur.
23-Öğr. Gör. Hasan UÇAR (Arap Dili ve Belagatı)  2013 yılında, Yardımcı Doçent olarak, Aksaray Ü. İslami İlimler Fakültesine geçmiştir.
24-Öğr. Gör. M. Mücahit ASUTAY (Arap Dili ve Belagatı) 2013 yılında, Yardımcı Doçent olarak, Yıldırım Beyazıt Ü. İslami İlimler Fakültesine geçmiştir.
25-Okt. Erdoğan ALBAYRAK 
(Arap Dili ve Belagatı) 2013 yılında Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi’ne geçmiştir.
26-Öğr. Gör. İsmail BAYER (Arap Dili ve Belagatı)  2013 yılında, Yardımcı Doçent olarak,  Artvin Çoruh Ü. İlahiyat Fakültesine geçmiştir.
27-Doç. Dr. Hüseyin KARAMAN (İslam Felsefesi) 2013 yılında Marmara Ü. İlahiyat Fakültesine geçmiştir.
28-Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mohamed ELSAGHIR  (Arap Dili ve Belagatı) 2013 yılında Artvin Çoruh Ü. İlahiyat Fakültesine geçmiştir.
29-Arş. Gör. Züleyha AKYÜZ BOZ  (Din Psikolojisi) 2014 yılında Karadeniz Teknik Ü. İlahiyat Fakültesine geçmiştir.
30-Yrd. Doç. Dr. Mehmet Süheyl ÜNAL  (Din Sosyolojisi) 2014 yılında Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesine geçmiştir.
31-Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ (İslam Tarihi) 2014 yılında Gürcistan Din Hizmetleri Müşavirliğine atandı.
32-Öğr. Gör. Necattin HANAY (Tefsir/Kıraat) 2015 yılında Aksaray Ün. İslami İlimler Fakültesine atandı.
33-Prof. Dr. Latif TOKAT (Din Felsefesi) 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi’ne atandı.
34-Arş. Gör. Emine SAYKAL (Din Felsefesi) 2015 yılında görevinden ayrıldı.
35-Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI 2015 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne atandı.
36-Arş. Gör. Dr. Muzaffer ÜZÜMCÜ 2016 yılında Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne atandı. 
37-Öğr. Gör. İhsan ŞEN 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne atandı.
38-Arş. Gör. Dr. Mustafa TAŞ 2017 yılında Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesine atandı.
39-Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR 2018 yılında Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçmiştir.
40-Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT 2018 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçmiştir.
41-Prof. Dr. Hasan AYIK 2018 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne geçmiştir.
42-Öğr. Gör. Dr. Recep Ertugay 
2018 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçmiştir.
43-Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim TURHAN  Nisan 2019 Kayseri Develi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
44- Arş. Gör. Muhammed Nurullah TURAN  Nisan2019 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
45- Prof.Dr. Zafer ERGİNLİ Temmuz 2019 Çorum Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
46- Doç. Dr. Namık Kemal OKUMUŞ Mart 2020 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
47- Doç. Dr. Adem GÜNEŞ Ağustos 2020 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
48- Prof. Dr. Ali AKDOĞAN    Ağustos  2020 Ordu Üniversitesi Rektörü
49- Doç. Dr. Rıfat Resul SEVİNÇ  Şubat 2021 Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi