Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Komisyonu

Doç. Dr. ALİ KUMAŞ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi MEHMET SAİT ARVAS (Üye)
Arş. Gör. ZAHİDE KESKİN (Üye)