Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek için en önemli kaynak dil olan Arapça’nın öğrenilmesi; bu dile ait kavram ve dil inceliklerinin anlaşılması için de “belâgat” adı altında toplanan özellikle bu dile ait çeşitli disiplinlerin bilinmesi gerekmektedir.

Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı, lisans sınıflarında Arapça’yı dil ve gramer olarak modern bilimsel yöntemler ve çağdaş araç ve gereçlerle öğretmeye çalışmaktadır.

 

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İlyas KARSLI
Telefon: +90 64-214 11 20 / 4609
E-Mail:ilyas.karsli@erdogan.edu.tr

Akademik Kadro
Prof. Dr. İlyas KARSLI

Doç. Dr. Mustafa IRMAK
Dr. Öğr. Üyesi Erdal KAYA
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim EKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAPLAN
Dr. Öğr. Üyesi. Abdulkadir KİŞMİR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YAĞCI
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SULAIMAN
Dr. Öğr. Üyesi Mamdouh FARRAG
Öğr. Gör. Ahmad MUGRABİ
Öğr. Gör. Sefer YILDIRIM
Arş. Gör. Rumeysa UYSAL
Arş. Gör. Ahmet Faruk DİKİCİ