AR-GE Komisyonu

Doç. Dr. H. Yusuf ACUNER - Dekan Yardımcısı (Başkan) / Proje Destek
Doç. Dr. Süleyman TURAN - Üye / Proje Destek
Doç. Dr. İlyas YILDIRIM – Üye / Proje Destek
Dr. Öğr. Üyesi Recep ERKOCAASLAN - Üye / Proje Destek
Arş. Gör. Hüseyin Cihat ŞAHİN - Üye / Veri Tabanı Destek
Arş. Gör. Ahmet Faruk DİKİCİ - Üye / Veri Tabanı Destek
Arş. Gör. Süleyman Nuri YAĞCI - Üye / Veri Tabanı Destek
Ahmet Hamdi AKARSU - Öğrenci Temsilcisi / Veri Tabanı Destek