Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

03 Ocak 2019 Perşembe

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu’nun aldığı karar neticesinde dergimiz artık sadece dijital ortamda yayınlanacak. Dergimizin matbu yayınına son vermiş bulunuyoruz. Ancak dijital ortamdaki içeriğimizi, okurlarımız için daha nitelikli ve özgün hale getirmek adına çabalamaya devam edeceğiz.

http://dergipark.gov.tr/rteuifd
https://www.facebook.com/rteuifd
https://twitter.com/rteuifd
https://independent.academia.edu/rteuifd