Öğrencilerimiz Bu Yaz Arapça Öğrenimi İçin Ürdün’deydi

27 Aralık 2016 Salı


Modern iletişim araçlarının küçük bir köye çevirdiği dünyada bırakın bir yabancı dili öğrenmeyi, artık birden fazla dili bilmek kaçınılmaz hale gelmiştir. Hedef dili öğrenmenin en iyi yollarından biri de o dilin konuşulduğu ortamda bulunmaktır.  Zira ana dilin konuşulmadığı veya tanıdık olmayan çevrede amaç dil, daha etkin ve hızlı bir şekilde öğrenilecektir. Dilin doğru bir şekilde telaffuz edilip akıcı konuşulması da amaç dilin kullanıldığı ortamla mümkün olur. Hedef dilin konuşulduğu ülkeye gitmekle sadece dil öğrenilmekle kalınmaz, aynı zamanda o ülkenin kültürüne ve geleneklerine de vâkıf olunur. Bu maksatla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı, öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak üzere İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfında başarılı on öğrenciyi bir ay süreyle geçen yaz Ürdün’e göndermiştir. Fakültemiz öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin YAĞCI ve Arş. Gör. Ahmet KAPLAN koordinatörlüğünde düzenlenen gezi kapsamında çeşitli eğitim faaliyetleri ve kültürel aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Buna göre, yapılan eğitim faaliyetleri, kültürel ve sosyal aktiviteler şu şekildedir:
1) Eğitim Faaliyetleri:
 • Seviye tespit sınavı: Yapılan seviye tespit sınav neticesinde öğrencilerimizden altısı üçüncü, dördü dördüncü kurdan kursa başlamıştır.
 • Kursta dört haftada toplam seksen saat okuma, yazma,  konuşma ve dinleme derslerinden oluşan Arapça eğitimi verilmiştir.
 • Üçüncü kurda “Nûn ve’l-kalem” kitabı dördüncü kurda ise  “el-Arabiyye beyne yedeyk-4” ve “el-Lugatu’l-arabiyye- menahicu’l-Camiati’l-Ürdüniyye-6” kitapları okutulmuştur.
 • Her hafta ortalama iki saat dil kulübü faaliyeti yapılmıştır.
 • Her hafta ortalama üç saat öğrencilere zorluk çektikleri derslerle ilgili takviye dersler verilmiştir.
 • İki haftada bir öğrencilerin derslerdeki performanslarını gösteren karneler verilmiştir.
 • Alınan bir aylık eğitimin sonunda öğrencilerimiz kurlarını başarıyla tamamlamışlardır.
2) Kültürel Etkinlikler ve Faaliyetler:
 • Amman’ı tanıma gezisi
 • Ürdün Üniversitesi ve üniversite kütüphanesini ziyaret
 • Çarşı turu ve kitabevlerini ziyaret
 • Âlimleri ziyaretler: Hadis hocası Prof. Dr. Abdulkerim el-Vureykat ve Tefsir hocası Prof. Dr. Ahmet Nevfel ziyaret edildi.
 • El-Bahru’l-meyyit (Lût Gölü) gezisi
 • Ceraş ve Aclun Gezisi
 • Petra, Vadi Ram, Kızıldeniz ve Akabe Gezisi
Final sınavı öncesi not ortalamaları itibariyle ilk on sırayı alan öğrenciler arasından seçilerek organize edilen ve bir gelenek haline gelmesi arzu edilen bu gezi programını finanse eden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na teşekkür ediyor; geziye katılan öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz.