KAMUOYUNA DUYURU

08 Mayıs 2018 Salı

 
Fransa’da Yahudi bir kadının öldürülmesi üzerine ortaya çıkan bir takım tartışmalara bağlı olarak sözde aydın bir grup tarafından entelektüel şiddet ve barbarlık mantığıyla Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması gibi cehalet ve hamakat timsali bir teklifte bulunulmuştur.
İslamın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim evrenseldir. Yani onun mesajları, kıyamete kadar bütün zamanları kapsayacak ve insanların ihtiyaçlarına cevap verecektir. Dolayısıyla onun hiçbir harfi kıyamete kadar değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir. Bu durum Kuran-ı Kerim’in temel doktrinlerinden biridir.
İslam hem kelime manası hem de muhtevası itibarı ile barışı temsil etmektedir. Bu itibarla Müslüman'ın barışı temsil eden iman ehli olduğundan hareketle “Bir insanı haksız yere öldürenin tüm insanlığı öldürmüş” olduğunu Kuran-ı Kerim açıkça beyan etmektedir.
İslam’ın insanlığa katmış olduğu değerlere bakıldığında bugün batı medeniyetlerinin varlıklarını dahi İslam'ın köklerinde ve İslam âleminin üretmiş olduğu bilim dünyasında olduğu görülecektir.
Şiddetin kaynağını İslam’da gören gözleri kör, kulakları sağır oryantalist bakış açısının, özellikle postmodern yaklaşımlarla yeniden ortaya çıkarak entelektüel şiddet uygulamaya çalıştığı gözden kaçmamaktadır.
Batının bu tavrı radikalleşmeyi ve marjinalleşmeyi tetikleyen, kendi toplumuna Doğu'yu ve Müslüman'ı öteki olarak gösteren bir tavırdır.
Münferit bir takım olaylardan hareket ederek İslam’a, onun kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’e ve temel dinî değerlere yönelik bu tavır, akıl, ilim ve vicdan açısından  hiçbir şekilde mazur görülemez. Müslümanları provoke eden ve dünya barışına zarar veren bu türden eylemleri şiddetle kınıyor tüm dünya kamuoyunu sağ duyulu olmaya davet ediyoruz.
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi