İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Düzenlendi

26 Ocak 2018 Cuma

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, 20 Ocak 2018’de Sivas’ta 53 İlahiyat Fakültesi Dergisinin katılımıyla “İlahiyat Dergileri Editörleri Çalıştayı” düzenlendi. İlahiyat dergilerinin geleceği adına önemli kararların alındığı çalıştay, Türkiye’de fakülte dergileri bazında yapılan ilk toplantı olma hüviyetine sahip. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ni temsilen dergi editörlerinden Arş. Gör. İrfan Karadeniz’in de katıldığı çalıştayda alınan kararları dergimiz de uygulamayı kabul etmiştir.

İLAHİYAT ALAN DERGİLERİ EDİTÖRLER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU