Fakültemizde ''İslamın Kurucu Nesli ve Sahabe Kimliği'' isimli konferans gerçekleştirildi

31 Mart 2016 Perşembe

     İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “İslam’ın kurucu nesli Sahabe Kimliği” isimli konferans Prof. Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI’nın sunumuyla 21 Mart 2016 tarihinde konferans salonumuzda gerçekleştirilmiştir.
     Konferansta, İslam medeniyetinin altın nesli olan Sahabe’nin kimlik yapısının oluşması üzerinde durularak cahiliye dönemi şartları içerisinde yetişen bu insanların bilahare sahabe kimliğine nasıl büründükleri ortaya konulmuştur. Bir dinin sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için ilk neslin son derece önem taşıdığına dikkat çekilerek son hak din olan İslam’ın kıyamete kadar devam edebilmesi için buna uygun insan profilinin oluşturulmasının da zaruri olması gerektiği vurgulanmıştır. Bunun için yüce yaratıcının önce Peygamber’ini hazırlayarak sonra da Peygamber’e nasıl davranılması gerektiğini ayetlerle beyan ederek sahabenin Allah’ın muradına uygun bir kimliğe bürünmelerini sağlamıştır. Zahirde sahabeyi yetiştiren Peygamber olsa da her zaman arka planda Cenab-ı Hakk’ın olduğu ifade edilmiştir. Sandıkçı, bu durumu Ahzab 33/21, Nur 24/62, Ali İmran 3/31 vs. ayetlerle ve hadislerden verdiği örneklerle değerlendirdikten sonra vahyin ilk muhatabı olan bu insanların hadis rivayet ederken ne kadar hassas olabileceği, doğruluk sembolü olarak bize sunuldukları hususunda dikkat çekmektedir. Sahabe’nin kimliğini geliştirmeye yönelik bu uygulamalardan onların hata yapmaz, yanılmaz, unutmaz varlıklar olduğu; kutsanması, yüceltilmesi gerektiği gibi bir anlamın çıkarılmaması gerektiğini de ifade etmektedir. Ancak Alllah’ın razı olduğu kişilerden müminlerin de razı olmaları beklenir, şahitlik ettiği kişilerin doğru sözlü olduğunu kabul etmek müminlere yakışır, Cenab-ı Hakk’ın razı olduğu müslüman olabilmek için Hz. Peygamber’den sonra Sahabe’nin inanç, düşünce ve ahlak dünyasını görmek gerekir diyen Sandıkçı, Sahabe’nin rol model olma fonksiyonunu hiçbir müslümanın gözden uzak tutması gerektiğini söyleyerek konferanslarını sonlandırmıştır.
     Soru cevap bölümü ile sona eren konferansta Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan EFE tarafından Prof.Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI’ya 
günün anısına şilt takdim edildi.