Dergimiz ULAKBİM TR DİZİN'de Taranmaya Başlamıştır

17 Nisan 2019 Çarşamba

2012 yılından itibaren Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (RTEÜİFD) hakemli akademik bir dergidir. RTEÜİFD’de araştırma makalesi, tercüme makale, araştırma notu, kitap ve makale değerlendirmesi, edisyon kritik vb. çalışmalar yayımlanır. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayın yapan RTEÜİFD, doçentlik kriterlerini sağlayan başta ULAKBIM TR DİZİN veritabanı olmak üzere birçok veritabanında taranmaktadır. RTEÜİFD ayrıca CrossRef üyesidir. Yayınlanmaya kabul edilen çalışmalara DOI numarası verilmektedir.
 
Dergi Bilgileri:
e-ISSN: 2147-2823
Web Adresi: http://dergipark.gov.tr/rteuifd
Yayın Dönemi: Haziran – Aralık
Makale son gönderim tarihleri:
Haziran Sayısı İçin: 30 Nisan
Aralık Sayısı İçin: 31 Ekim
Dizinlenme Bilgileri:
ULAKBİM TR DİZİN, CROSS REF, ASSOS INDEX, ARASTIRMAX, DRIJ